Αυτός ο ιστότοπος απευθύνεται μόνο σε Επαγγελματίες Υγείας που διαμένουν στην Ελλάδα.

ΠροϊόνταΑναζήτηση

Menu

Close

ΣύνδεσηΑποσύνδεση
Θεραπευτικές ΚατηγορίεςΥπηρεσίες και ΕκπαίδευσηΥπηρεσίες και ΕκπαίδευσηΕκδηλώσειςΥλικά με δυνατότητα λήψηςΒίντεοΕκπαίδευσηΕπικοινωνία

Η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας

Όροι χρήσης

Σας καλωσορίζουμε στον Διαδικτυακό Τόπο της Φαρμακευτικής Εταιρίας Pfizer Ελλάς Α.Ε. (στο εξής Pfizer).Οι πληροφορίες που θα βρείτε σε αυτό το διαδικτυακό τόπο σκοπό έχουν την ενημέρωσή σας. Παρακαλούμε, προτού επισκεφτείτε ή χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό μας τόπο, διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφτείτε ή να κάνετε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει και είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του συγκεκριμένου Διαδικτυακού τόπου. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης που ακολουθούν, παρακαλούμε να μην επισκεφτείτε τον διαδικτυακό μας τόπο και να μην κάνετε χρήση αυτού.

1. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στον Διαδικτυακό Τόπο της Εταιρίας μας σκοπό έχουν την ενημέρωσή σας. Ορισμένα τμήματα του διαδικτυακού μας τόπου απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό, όπως στο προσωπικό της Pfizer, στους πελάτες και μετόχους της, καθώς και σε επαγγελματίες υγείας, ενώ άλλα τμήματα του διαδικτυακού τόπου μπορεί να απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας μας και κάθε χρήση του υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Με κάθε πρόσβαση και χρήση του υλικού αυτού τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε απεριόριστα και ανεπιφύλακτα τους συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

2. Αποκλεισμός Ευθύνης

Η Pfizer θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στον διαδικτυακό της τόπο, ωστόσο δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα του διαδικτυακού της τόπου. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η Pfizer δεν δίνει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ούτε υπόσχεται την καταλληλότητα των αντικειμένων της εμπορίας της για συγκεκριμένο σκοπό. Ούτε η Pfizer ή οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτού του διαδικτυακού τόπου, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστηθέντος της Εταιρίας ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρίας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

3. Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την Pfizer, τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, το προσωπικό της, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου από το χρήστη.

4. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η Pfizer σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Διαδικτυακού της τόπου. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την Πολιτική Ιδιωτικότητας, που θα βρείτε στον διαδικτυακό τόπο της Pfizer, η οποία επεξηγεί και παραθέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας, σχετικά με το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτήν.

5. Διαδικτυακοί Τόποι και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην Pfizer. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι προσφέρονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης. Ομοίως, πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Pfizer. Η Pfizer δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε διαδικτυακό τόπο τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο της Pfizer, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Εταιρία μας εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τους διαδικτυακούς τόπους των τρίτων.

6. Ιατρικές Πληροφορίες

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για περιπτώσεις ιατρικού ενδιαφέροντος. Το υλικό αυτό προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ως μέσο διάγνωσης προβλημάτων υγείας, φυσικής κατάστασης ή ασθενειών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ζητάτε ιατρική συμβουλή ή συμβουλή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.

7. Προβλέψεις

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει προβλέψεις που υπόκεινται σε αστάθμητους και αβέβαιους παράγοντες που μπορεί να έχουν σαν συνέπεια να διαφέρουν τα πραγματικά αποτελέσματα από αυτά που προβλέφθηκαν. Η Εταιρία δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την πραγματοποίηση ή μη τυχόν προβλέψεών της.

8. Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Με εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται στην Πολιτική Ιδιωτικότητας, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η Pfizer θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν θα έχει καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η Pfizer είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης των προϊόντων της.

9. Σήματα

Όλες οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή με σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Pfizer ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, των δικαιούχων αδειών ή των συνεργατών της, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση ή/και η παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθεμίτου Ανταγωνισμού κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι η Pfizer και οι εταιρίες του Ομίλου προστατεύουν ενεργά και δυναμικά τα πνευματικά και βιομηχανικά τους δικαιώματα, στο μέγιστο βαθμό που τους το επιτρέπει η υφιστάμενη νομοθεσία.

10. Πνευματικά Δικαιώματα

Το συνολικό περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της Pfizer. Τα περιεχόμενα αυτού του διαδικτυακού τόπου δε μπορούν να αντιγραφούν παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Pfizer, και συνεπώς δε μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτού του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα του διαδικτυακού μας τόπου δίχως την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Pfizer. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Pfizer ή τρίτου μέρους.

11. Πεδίο Xρήσης του Διαδικτυακού Τόπου

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος και τα περιεχόμενά του έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Παρόλο που οι πληροφορίες αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι προσβάσιμες σε χρήστες εκτός της ελληνικής επικράτειας, ειδικά οι πληροφορίες που αναφέρονται στα προϊόντα της Pfizer, προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από τους κατοίκους της Ελλάδος. Άλλες χώρες μπορεί να έχουν νόμους, νομοθετικές προβλέψεις και ιατρικές πρακτικές που διαφέρουν από αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος πιθανόν να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που έχουν δημιουργηθεί από διάφορα τμήματα και θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου της Pfizer που βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Οι διαδικτυακοί τόποι αυτοί μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που είναι κατάλληλες μόνο για τη χώρα προέλευσής τους. H Pfizer επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. Οποιαδήποτε τυχόν προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου σε χώρες όπου αυτή απαγορεύεται, θεωρείται ότι δεν έχει γίνει.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με αυτό το διαδικτυακό τόπο είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

13. Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρηθεί σαν να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η Pfizer μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στο Διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας. Η Pfizer διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό του διαδικτυακού τόπου οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

14. Αιτήματα και Παράπονα

Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή επιθυμείτε να εκφράσετε ένα παράπονο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο της Pfizer +210 6785800. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημα ή στο παράπονό σας το ταχύτερο δυνατό.

15. Κεντρικά Γραφεία

Η έδρα της εταιρίας Pfizer Ελλάς Α.Ε. βρίσκεται στη Λεωφ. Μεσογείων 243, T.K. 154 51 , Ν. Ψυχικό, Αθήνα.

Για οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης,
στα τηλέφωνα:
 (+30) 2106785908 - Ώρες γραφείου και στο (+30) 2106785808 - 24ωρη γραμμή

Για οποιαδήποτε αναφορά παραπόνου που σχετίζεται με την ποιότητα των φαρμάκων μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, στο τηλέφωνο:

(+30) 2106785960 – 9πμ με 5μμ, Δευτέρα – Παρασκευή
 

Για να υποβάλετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τα προϊόντα μας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ιατρικής Ενημέρωσης πατώντας εδώ

Λογαριασμός PfizerProPfizerPro Account

Για να αποκτήσετε περαιτέρω πρόσβαση σε υλικά, πηγές ενημέρωσης και για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τα φάρμακα και τα εμβόλια που προωθούνται από τη Pfizer.

ΣύνδεσηΕγγραφήΛογαριασμόςΑποσύνδεση

Αυτός ο ιστότοπος απευθύνεται μόνο σε Επαγγελματίες Υγείας που διαμένουν στην Ελλάδα.

 

Η παρούσα ιστοσελίδα προσφέρεται από τη Pfizer Hellas.

 

Copyright © 2024 Pfizer Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

 

PP-BCP-GRC-0002-JAN23

Αφήνετε τον ιστότοπο www.pfizerpro.gr για Επαγγελματίες Υγείας
​Οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης.
 
H Pfizer δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών.
Αν συμφωνείτε με τα παραπάνω, παρακαλούμε επιλέξτε “Μετάβαση” για να επισκεφτείτε το νέο διαδικτυακό τόπο που επιλέξατε, διαφορετικά επιλέξτε “Ακύρωση” για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα του διαδικτυακού μας τόπου.
 
PP-BCP-GRC-0002-JAN23